Kunsten å arbeide med nordmenn

Av Karin Ellis

I Norge i dag har ca. 15 % av arbeidstakere og 10 % av studentene utenlandsk bakgrunn. Utrolig nok fins det finnes ingen andre fagbøker på det norske markedet som forklarer formelle spilleregler og uskrevne regler i norsk arbeidsliv, samt de sosiale kodene for dem som ikke har vokst opp i Norge.

Som kursholder i interkulturell kommunikasjon for mange tusen utenlandske ansatte i Norge har jeg sett at mange av dem sliter med å hva som forventes på norske arbeidsplasser og i det sosiale livet ellers. Selv de som har vært i Norge i mange år, får aha-opplevelser når de lærer å knekke disse kodene. Boken ble skrevet for å nå ut til flere enn de som får tilbud om kurs gjennom sin arbeidsgiver. Innholdet og tipsene er basert er basert på 30 års erfaring fra flerkulturelle miljøer i Norge, og er også underbygd med forskningsresultater.

Etter at denne boken kom ut, har jeg fått mange positive tilbakemeldinger, og også fra unge nordmenn som sier at boken har vært til hjelp for dem. Tilsynelatende sliter også norske nyansatte med å finne ut hva som forventes av dem, og å tolke den mangel på tydelighet som fins på de fleste norske arbeidsplasser.

For norske lesere

‘Kunsten å arbeide med nordmenn’ dekker flere tema som er lite kjent blant nordmenn flest, og som dermed ikke blir forklart til våre nye landsmenn. Hvis du er i en rolle hvor du arbeider med å tilrettelegge for utlendinger i Norge, som leder, kollega, mentor eller fadder, bør denne boken være svært relevant.

Norske lesere kan bruke boken til å reflektere over egen kultur, og for å oppnå en bevissthet om hvilke særtrekk ved den norske kulturen er vanskelig å forstå for utenlandske kolleger og venner. Jeg håper at denne boken vil hjelpe norske ledere og ansatte med å finne ut hvilke tiltak de kan gjøre for å hjelpe sine utenlandske kolleger med å finne seg til rette på arbeidsplassen.

Det kan også være lurt å lese boken før lengre utenlandsopphold, for ved å forstå hva andre oppfatter som utfordrende med sin egen kultur, kan man øke sin kulturforståelse og dermed være mer tilpasningsdyktig i andre kulturer.

For deg som ikke vokste opp i Norge

Målet med denne boken er å få de som ikke har vokst opp i Norge, til å bli mer trygge på seg selv i samhandling med nordmenn, ved at de forstår forventninger og hva som anses som akseptabel atferd på norske arbeidsplasser.

‘Kunsten å arbeide med nordmenn’ vil gi deg tips om hvordan du skal håndtere utfordringene på norske arbeidsplasser, som for eksempel mangel på tydelighet som ofte er kombinert med lite oppfølging og tilbakemelding, samt den tilsynelatende manglende evne til å ta beslutninger. Boken prøver også å gi en oppriktig beskrivelse av mindre tiltalende sidene ved norsk ledelse og arbeidsliv.

‘Working with Norwegians’ er lettfattelig og praktisk rettet, med flere quiz hvor man kan få testet kulturforståelsen, og det er et helt kapittel med oppgaver fra virkeligheten, alle med løsningsforslag og forklaringer.

 

Denne boken finnes også på engelsk under tittelen ‘Working with Norwegians’, vennligst se den engelske versjonen for informasjon om denne utgaven.